4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

PRZYGOTOWANIE DO

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Dokonuje się poprzez katechizację w szkole średniej, udział w katechezie przed małżeńskiej w ramach spotkań w poradnictwie rodzinnym oraz w parafii.

W parafii poprzez katechezę przed bierzmowaniem i spotkania z księdzem w kancelarii.

Najpóźniej trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu małżeństwa młodzi zgłaszają się do kancelarii w celu spisania protokołu przed małżeńskiego. Przynoszą ze sobą: dowody osobiste; metryki chrztu, jeżeli są ochrzczeni poza parafią; zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradnictwie rodzinnym w ramach tzw. Kursu przed małżeńskiego; zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego /może być później – uwaga na ważność/. Po spisaniu protokołu przed małżeńskiego, otrzymują zapowiedzi które należy zanieść do parafii drugiej strony w celu wygłoszenia. Po trzech tygodniach należy je odebrać z tamtej parafii i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przed małżeński.

 Przynajmniej na tydzień przed sakramentem młodzi kontaktują się z kapłanem w kancelarii w celu omówienia ceremonii.

Uwaga!!!   - Kościół na uroczystość dekoruje siostra zakrystianka i z nią należy umówić się odnośnie wystroju i zakupu kwiatów. Kościół to nie jarmark, i opakowanie ceremonii, ale świątynia kultu.

- Po ceremonii zabrania się w obrębie murów kościoła na śmiecenie papierkami czy płatkami kwiatów. W razie zaśmiecenia publicznie poprosi się o posprzątanie. Otoczenie kościoła jest posprzątane na niedzielę.

- W czasie liturgii sakramentu gra organista parafialny znający melodie części stałych i pieśni lub wyznaczony przez niego organista, za zgodą ks. proboszcza i z nim należy się rozliczać. Ceremonia ślubna, to nie koncert zespołów. Do udziału w liturgii może być dopuszczony tylko zespół, którego kierownik ukończył kurs liturgicznego śpiewu lub szkołę organistowską.